LEVR - ACN-4B 

ACN-4B

ACN-4B

Stacjonarny, bateryjny detektor typ ACN-4B jest stosowany do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinków sieci cieplnej preizolowanej z impulsowym układem alarmowym. Każdy odcinek może mieć 2000m długości. Cykl pomiarowy detektora ACN-4B powtarza się co 1 godzinę. Po takim też czasie następuje aktualizacja informacji na wskaźnikach przyrządu. Są nimi diody LED oraz wyświetlacz cyfrowy LCD. Diody świecąc pulsacyjnie sygnalizują dwa podstawowe stany sieci cieplnej:

  • STAN DOBRY (dioda LED, zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej znajdują się w dobrym stanie technicznym. (Wyniki pomiarów nie przekraczają założonych wartości granicznych.)

  • AWARIA (dioda LED, czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech odcinków sieci cieplnej znajduje się w złym stanie technicznym. Na wyświetlaczu są podawane informacje oddzielnie dla każdego badanego odcinka sieci cieplnej. Zawierają one:

  • numer identyfikacyjny odcinka sieci cieplnej;

  • określenie stanu technicznego odcinka sieci cieplnej (dobry, awaria);

  • symbol istniejącego uszkodzenia (przeciek, przerwa).

Każdy cykl wyświetlania informacji kończy się podaniem wartości energii pobranej z baterii zasilającej. W wersji standardowej przyrząd ACN-4B sygnalizuje wystąpienie przecieku, gdy wynik pomiaru oporności izolacji między przewodem miedzianym i rurą stalową ma wartość nie większą niż 150 ohm. Miernik ACN-4B może być wyposażony w moduł ACN-MTB do transmisji danych. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji o stanie sieci cieplnej do urządzeń systemu zbierania danych. Informacja zawiera niepowtarzalny numer przyrządu, numer kontrolowanego odcinka sieci oraz kod stanu (dobry, awaria, typ awarii).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
PDF instrukcja obsługi [RU]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa