LEVR - ACN-4N 

ACN-4N

ACN-4N

Stacjonarny detektor typ ACN-4N jest stosowany do kontrolowania stanu technicznego czterech odcinków sieci cieplnej preizolowanej z impulsowym układem alarmowym. Każdy odcinek może mieć 2000m długości. Informacje pomiarowe są sygnalizowane na diodach świecących oraz przedstawiane na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD. Sygnalizacja diodowa wyróżnia dwa podstawowe stany sieci ciepłowniczej:

  • STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Cztery kontrolowane odcinki sieci cieplnej znajdują się w dobrym stanie technicznym. (Wyniki pomiarów nie przekraczają założonych wartości granicznych.)

  • AWARIA (dioda LED czerwona) - Przynajmniej jeden z czterech badanych odcinków sieci cieplnej znajduje się w złym stanie technicznym.

Na wyświetlaczu podawane są informacje pomiarowe oddzielnie dla każdego badanego odcinka sieci cieplnej. Zawierają one:

  • numer identyfikacyjny odcinka sieci cieplnej;

  • określenie stanu technicznego odcinka sieci cieplnej (dobry, awaria);

  • opis istniejącego uszkodzenia (przeciek, przerwa, zwarcie);

  • liczbową wartość wyniku pomiaru oporności izolacji między rurą stalową i przewodem miedzianym.

W wersji standardowej przyrząd ACN-4N sygnalizuje wystąpienie przecieku, gdy wynik pomiaru oporności izolacji między przewodem miedzianym i rurą stalową ma wartość nie większą niż 150 ohm. Natomiast wyświetlanie wyników pomiarów obejmuje zakres od 50 do 1200 ohm. Można więc obserwując zmiany oporności izolacji wnioskować o szybkości i kierunku zmian wilgoci w badanym odcinku sieci ciepłowniczej. Miernik ACN-4N może być wyposażony w moduł ACN-MT do transmisji danych. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji o stanie sieci cieplnej do urządzeń systemu zbierania danych. Informacja zawiera niepowtarzalny numer przyrządu, numer kontrolowanego odcinka sieci oraz kod stanu (dobry, awaria, typ awarii).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
PDF instrukcja obsługi [RU]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa