LEVR - LP-10S 

LP-10S

LP10S

Przyrząd LP10S służy do lokalizacji wilgoci w sieciach cieplnych preizolowanych z rezystancyjnym systemem alarmowym. Wersja standardowa miernika jest przystosowana do przewodu oporowego, w którym wartość oporności wynosi 5,7Ohm/m. Istnieje możliwość łatwego dostosowania przyrządu do systemów rezystancyjnych posiadających inne rezystancje charakterystyczne, jednak nie mniejsze niż 0,5Ohm/m. Bardzo ważnymi zaletami miernika są prostota obsługi i obiektywna interpretacja wyników pomiarów. Cechy te wynikają z cyfrowego sposobu prezentacji wartości wyników pomiarów oraz z zastosowania automatycznej kalibracji przyrządu.

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa