LEVR - LPS-2I 

LPS-2i

LPS-2I LPS-2I

Przyrząd LPS-2i jest przystosowany do nadzorowania dwóch odcinków sieci cieplnej preizolowanej z systemem alarmowym impulsowym. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej oraz rezystancji pętli czujnikowej. W każdym cyklu pomiarowym wykonywana jest także autokalibracja przyrządu. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, a także zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wyświetlacza składa się z dwóch wierszy zawierających po 16 pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
PDF instrukcja obsługi [RU]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa