LEVR - LPS-2r 

LPS-2r

LPS-2r

Przyrząd LPS-2ri jest przystosowany do nadzorowania dwóch odcinków sieci cieplnej preizolowanej z systemem alarmowym rezystancyjnym. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary stopnia wilgotności izolacji poliuretanowej, rezystancji izolacji poliuretanowej, długości sieci cieplnej, odległości między stanowiskiem pomiarowym i miejscem wystąpienia przecieku lub bezpośredniego zwarcia przewodu czujnikowego z rurą przewodową. W każdym cyklu pomiarowym wykonywana jest także autokalibracja przyrządu. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wyświetlacza składa się z dwóch wierszy zawierających po 16 pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej rezystancyjnej).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
PDF instrukcja obsługi [RU]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa