LEVR - LPS-4I 

LPS-4i

LPS-4I

Przyrząd LPS-4i jest przystosowany do nadzorowania czterech odcinków sieci cieplnej preizolowanej z systemem alarmowym impulsowym. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej oraz rezystancji pętli czujnikowej. W każdym cyklu pomiarowym wykonywana jest także autokalibracja przyrządu. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, a także zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wyświetlacza składa się z czterech wierszy zawierających po 20 pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa