LEVR - LX-9024 

LX-9024

LX9024

Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów preizolowanych sieci cieplnych zawierających impulsowy układ alarmowy. Przyrząd może być używany zarówno w procesie budowania jak i eksploatacji sieci. Posługiwanie się nim w trakcie prowadzenia prac montażowych ułatwia bezbłędne wykonanie obwodu alarmowego. Natomiast podczas eksploatacji można na podstawie uzyskiwanych nim wyników pomiarów ocenić aktualny stan techniczny sieci cieplnej preizolowanej. Chodzi głównie o poziom wilgoci znajdującej się między rurą stalową i osłonową oraz kierunek i szybkość występujących zmian. W przyrządzie LX 9024 zastosowano wyświetlacz alfanumeryczny. Dzięki temu jest możliwe wyświetlanie komunikatów tekstowych. Dotyczą one stanów charakterystycznych układu pomiarowego, który tworzą: miernik LX 9024, rura stalowa, izolacja poliuretanowa, przewód czujnikowy miedziany, rura osłonowa.

Przyrząd spełnia wymagania najnowszej normy PN-EN 14419-2004(U).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
PDF instrukcja obsługi [RU]
© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa