LEVR - MHL-300i 

MHL-300i

MHL-300i

Przyrząd MH-300i w obudowie na szynę TS 35 jest przystosowany do nadzorowania dwóch odcinków sieci cieplnej preizolowanej z system alarmowym impulsowym. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Pole odczytowe wyświetlacza składa się z dwóch wierszy zawierających po 16 pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej impulsowej). Najważniejsze dane o stanie sieci cieplnej i układu alarmowego pojawiają się także w formie zakodowanej na złączach przeznaczonych do komunikacji z jednostką centralną systemu.

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa