LEVR - MSP-1 

MSP-1

LPS-4r

Monitor sieci preizolowanej MSP-1 jest urządzeniem służącym do automatycznej, ciągłej kontroli czterech odcinków sieci cieplnej preizolowanej z rezystancyjnym systemem alarmowym. Aktualne wartości wyników pomiarów oraz informacje o stanach i zdarzeniach są prezentowane na dwóch wyświetlaczach alfanumerycznych przyrządu, oddzielnie dla każdego badanego odcinka sieci. Wyświetlanie wartości wyników pomiarów w formie cyfrowej jest realizowane dla:

  • stopnia wilgotności izolacji poliuretanowej;

  • długości sieci cieplnej;

  • miejsca wystąpienia przecieku;

  • daty i czasu.

Stany i zdarzenia prezentowane w formie komunikatów tekstowych, skrótów literowych i znaków graficznych dotyczą następujących przypadków:

  • brak kontaktu elektrycznego między urządzeniem a rurą stalową;

  • przerwa elektryczna (zerwanie) w obwodzie pętli czujnikowej;

  • brak przecieku;

  • kierunek zmian (wzrost, spadek, poziom stały) wilgotności izolacji poliuretanowej;

  • zwarcie pętli pomiarowej z rurą stalową.

Wystąpienie awarii jest dodatkowo sygnalizowane świeceniem czerwonych i żółtych diod LED. Opisy przy diodach żółtych określają rodzaj awarii. Oprócz podawania aktualnych, opisanych powyżej informacji przyrząd posiada możliwość zapamiętywania zmieniających się wartości wyników pomiarów oraz stanów i zdarzeń wraz z datą i czasem ich wystąpienia. Użytkownik może dzięki temu przejrzeć na wyświetlaczach alfanumerycznych całą historię zmian w kontrolowanych odcinkach sieci cieplnej. Całkowity lub częściowy zbiór danych można również wydrukować na przenośnej drukarce.

PDF instrukcja obsługi [PL]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa