LEVR - Jakość

Certyfikat ISO 9001:2009

Certyfikat Certyfikat

Polityka jakości

Priorytetowym celem Elektronicznego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego LEVR z siedzibą w Warszawie jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w projektowania, produkcji aparatury pomiarowej oraz usług pomiarowych.

Dążeniem Elektronicznego Zakładu Usługowo-Produkcyjnego LEVR w zakresie polityki jakości wśród obecnych i potencjalnych klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych wyrobów i świadczonych usług oraz wprowadzanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 pozwoli Właścicielowi kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Naszym celem jest:

 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,

 • projektowanie, produkcja i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,

 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,

 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,

 • zwiększenie konkurencyjności

 • zwiększenie wyniku finansowego.

Założone cele osiągamy poprzez:

 • spełnienie wymagań prawnych i ustawowych,

 • sprawną i terminową realizację zamówień,

 • fachową i rzetelną obsługę i indywidualne podejście do każdego Klienta,

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu,

 • poprawę organizacji pracy,

 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2009.

Tak postawioną politykę jakości będę realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa