Oferujemy kompleksowe rozwiązania systemów lokalnego i zdalnego nadzoru nad sieciami ciepłowniczymi dla rur preizolowanych. Produkujemy urządzenia przenośne i stacjonarne, do monitorowania i lokalizowania uszkodzeń w sieciach rezystancyjnych i impulsowych. Wszystkie przyrządy z naszej oferty są naszymi własnymi, oryginalnymi konstrukcjami.

  • Aparatura do systemów alarmowych rezystancyjnych
LH-20S
LH-20S

LP-10S

LPS-2

MSP-1

MHL-300r

LPS-2ri

LPS-4r
  • Aparatura do systemów alarmowych impulsowych

LX-9024

ACN-2Z

ACN-4N

ACN-4B

LIM 05

MHL-300i

LPS-2C

LPS-2i

LPS-4i
  • Inne

LPS-4ri

Akcesoria dla wszystkich systemów

© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa