LEVR - ACN-2Z 

ACN-2Z

ACN-2Z

Stacjonarny detektor typ ACN-2Z jest stosowany do kontrolowania stanu technicznego dwóch odcinków sieci cieplnej preizolowanej z impulsowym układem alarmowym. Każdy odcinek może mieć 2000m długości. Systemy alarmowe stosowane w sieciach cieplnych preizolowanych mają określone wartości graniczne oporności izolacji między przewodem czujnikowym i rurą stalową. Zakłada się, że uzyskanie wyniku pomiaru rezystancji o wartości mniejszej niż graniczna świadczy o istnieniu przecieku. Przyrząd ACN-2Z wyróżnia i sygnalizuje oddzielnie dla każdego kontrolowanego odcinka sieci cieplnej trzy stany. Poniżej podano ich nazwy oraz charakterystyki.

  • STAN DOBRY (dioda LED zielona) - Rezystancja izolacji między rurą stalową i przewodem miedzianym ma wartość większą od granicznej. Układ alarmowy jest w dobrym stanie technicznym.

  • PRZECIEK (dioda LED czerwona) - Oporność izolacji między rurą stalową i przewodem miedzianym ma wartość mniejszą od granicznej. Układ alarmowy jest nie uszkodzony.

  • PRZERWA (dioda LED czerwona) - Obwód alarmowy z przewodem miedzianym wykazuje przerwę elektryczną.

W przypadku wystąpienia awarii (przeciek, przerwa) detektor ACN-2N włącza zewnętrzne urządzenie sygnalizacyjne (dźwiękowe, świetlne). Elementem wykonawczym jest przekaźnik. Styki przekaźnika są dołączone do zewnętrznego gniazda przyłączeniowego z opisem Alarm. Przyrząd ACN-2Z może być wyposażony w moduł ACN-MT do transmisji danych. Dzięki temu jest możliwe przesyłanie informacji o stanie sieci ciepłowniczej i obwodu alarmowego do urządzeń systemu zbierania danych. Informacja zawiera niepowtarzalny numer przyrządu, numer kontrolowanego odcinka sieci ciepłowniczej oraz kod stanu (dobry, przeciek, przerwa).

Przyrząd spełnia wymagania najnowszej normy PN-EN 14419-2004(U).

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa