LEVR - LPS-2C 

LPS-2C

LPS-2C

Detektor stacjonarny typ LPS-2C jest stosowany do kontrolowania stanu technicznego dwóch odcinków sieci cieplnej preizolowanej z układem alarmowym. Rodzaj wybranego systemu alarmowego narzuca wybór wersji produkcyjnej detektora. Przyrząd LPS-2C wyróżnia i sygnalizuje trzy niżej opisane stany badanych odcinków sieci ciepłowniczej.

  • STAN DOBRY (dioda LED zielona) Dwa odcinki kontrolowanej sieci cieplnej znajdują się w dobrym stanie technicznym.

  • STAN ZAGROŻENIA (dioda LED żółta) Przynajmniej w jednym z kontrolowanych odcinków sieci cieplnej wartość rezystancji między przewodem alarmowym i rurą stalową jest bliska założonej wartości granicznej rezystancji przecieku. Układy alarmowe dwóch badanych odcinków sieci cieplnej znajdują się w dobrym stanie technicznym.

  • AWARIA (dioda LED czerwona) Warunkiem sygnalizacji tego stanu jest wykrycie przynajmniej jednego z niżej podanych przypadków:

  • przeciek;

  • brak kontaktu elektrycznego między detektorem i rurą stalową;

  • przerwa elektryczna w obwodzie alarmowym;

  • zwarcie elektryczne przewodu alarmowego z rurą stalową.

Gniazda pomiarowe umieszczone na bocznych ściankach przyrządu umożliwiają wykonanie dokładnych pomiarów dla każdego odcinka kontrolowanej sieci cieplnej. Wybór przyrządów pomiarowych musi uwzględniać rodzaj badanego systemu alarmowego. W przypadku wystąpienia awarii detektor LPS-2C włącza zewnętrzne urządzenie sygnalizacyjne (dźwiękowe, świetlne) lub przekazuje informacje do urządzeń systemu zbierania danych. W obydwu przypadkach elementem wykonawczym jest przekaźnik.

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa