LEVR - LH-20S 

LH-20S

LH=-20S

Przyrząd typ LH-20S jest przeznaczony do pomiarów i wykrywania stanów charakterystycznych w preizolowanej sieci cieplnej z rezystancyjnym systemem alarmowym. Znajduje on zastosowanie zarówno podczas układania jak i użytkowania sieci. Miernik LH20S ułatwia i umożliwia bezbłędne wykonanie rezystancyjnego obwodu alarmowego w trakcie prowadzonych prac montażowych. Charakterystyczna dla niego duża dokładność pomiarowa pozwala na wykorzystanie uzyskanych nim wyników pomiarów jako danych do prowadzonej archiwizacji sieci. Przyrząd LH20S umożliwia dokładne śledzenie zmian wilgotności izolacji poliuretanowej podczas użytkowania sieci cieplnej. Na podstawie analizy wyników pomiarów wilgotności można wywnioskować o powstaniu przecieku już w początkowej fazie jego istnienia. Miernik sygnalizuje również uszkodzenia rezystancyjnego układu alarmowego. W przyrządzie LH20S zastosowano wyświetlacz alfanumeryczny. To rozwiązanie umożliwia prezentację informacji pomiarowych w formie cyfrowej oraz w postaci komunikatów tekstowych.

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]
© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa